Viimeksi julkaistu 25.4.2022 14.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  eräiden  oikeusministeriön  hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 109/2020 vp sisältyvät 1.—41. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.