Viimeksi julkaistu 3.12.2021 15.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2021 vp Täysistunto Perjantai 3.12.2021 klo 13.00—13.56

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 30/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. [Hälinää] Pyydän tekemään ehdotukset — ja muutoinkin kyllä pyydän, että tämä yleisempi muu keskustelu hiljenisi juuri nyt. 

1. lakiehdotus 

15 a § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen 15 a §:ään vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen siten, että pykälää ei lisätä. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen vastalauseen numero 2 mukaisesti, eli turhan lattiahintamekanismin poistaminen. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Essayah’n esitystä. 

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana ja Sari Essayah ehdotti Antero Laukkasen kannattamana, että pykälä poistetaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ville Vähämäen ehdotus ja Sari Essayah’n ehdotus ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ja Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 35, tyhjiä 1; poissa 62
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

17 a § 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa numero 2 eli ei pakollista rekisteröintiä turpeen pientuottajalle. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Essayah’n esitystä. 

Sari Essayah ehdotti Antero Laukkasen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 35, tyhjiä 1; poissa 63
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Voimaantulosäännös 

Sari Essayah kd 

Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen vastalauseen numero 2 mukaisesti. 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Essayah’n esitystä. 

Sari Essayah ehdotti Antero Laukkasen kannattamana, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 34; poissa 64
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hylkäsi hallituksen esitykseen HE 144/2021 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.