Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 149/2020 vp Täysistunto Perjantai 20.11.2020 klo 13.00—13.09

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 151/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.