Viimeksi julkaistu 14.12.2021 12.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 151/2021 vp Täysistunto Tiistai 14.12.2021 klo 10.03

2. Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 13.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ville Vähämäki Mari Rantasen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. Lisäksi keskustelussa on Matias Marttinen Antero Laukkasen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kolme lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 213/2021 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 54; poissa 59
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Matias Marttisen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 54; poissa 58
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Matias Marttisen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 53; poissa 59
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Matias Marttisen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 56; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.