Viimeksi julkaistu 14.12.2021 11.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 151/2021 vp Täysistunto Tiistai 14.12.2021 klo 10.03

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 13.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Riikka Purra Mari Rantasen kannattamana tehnyt perusteluja koskevan ehdotuksen ja vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. Lisäksi Wille Rydman on Heikki Vestmanin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset viisi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 135/2021 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä perusteluja koskevasta ehdotuksesta ja lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Riikka Purran perusteluja koskeva ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 31, tyhjiä 22; poissa 59
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Riikka Purran lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 56; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Riikka Purran lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 33; poissa 60
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Wille Rydmanin lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 29, tyhjiä 1; poissa 58
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Wille Rydmanin lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 57; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Wille Rydmanin lausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 57; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Wille Rydmanin lausumaehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 57; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Wille Rydmanin lausumaehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 88, ei 55; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.