Viimeksi julkaistu 14.12.2021 11.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 151/2021 vp Täysistunto Tiistai 14.12.2021 klo 10.03

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 174 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 13.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sanni Grahn-Laasonen Pia Kauman kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 26; poissa 56
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 168/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.