Viimeksi julkaistu 14.12.2021 12.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 151/2021 vp Täysistunto Tiistai 14.12.2021 klo 10.03

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 38/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 13.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sanni Grahn-Laasonen Pia Kauman kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 169/2021 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä perusteluja koskevasta ehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Sanni Grahn-Laasosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 25, tyhjiä 1; poissa 55
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.