Viimeksi julkaistu 14.12.2021 22.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 151/2021 vp Täysistunto Tiistai 14.12.2021 klo 10.03—21.30

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2021 pidettävään täysistuntoon.