Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 152/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.2.2019 klo 13.04—13.33

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa se-kä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon.