Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 152/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.2.2019 klo 13.04—13.33

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon.