Viimeksi julkaistu 5.6.2021 21.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.2.2019 klo 14.04—15.28

6.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  ajoneuvojen  katsastustoiminnasta  annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 86/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 37/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 37/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
15.16 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Tämä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö sisältää sellaisen harvinaislaatuisen seikan, että valiokunta esittää useiden hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä. Näin siis yksimielisesti jopa hallituksenkin edustajien toimesta. Tässä on kyse takseista ja taksamittareista, ja näitä muutoksia ei nyt sitten olla viemässä eteenpäin. Tämä toki mahdollisti mietinnön viemisen eteenpäin yksimielisenä. Uskon, että taksamittariasiassa olisi myöskin vastalauseita nähty, jos sitä olisi sellaisenaan lähdetty viemään eteenpäin. 

On tietenkin kannatettavaa, että puolivalmiita lakiesityksiä ei edistetä. Tässä tulee kuitenkin mieleen, olisiko näin ollut viisasta toimia jo alkuperäisenkin taksiuudistuksen suhteen. Kuten nyt tässä näemme, ei siitä taksiuudistuksesta tällaisellakaan puuhastelulla hyvää saada. Entinen järjestelmä ei ollut rikki, sitä lähdettiin korjaamaan, ja nyt sitten saadaan korjata järjestelmää, joka todellakin on rikki. Tämä hallitus tuskin asialle mitään tekee, mutta seuraavalle hallitukselle kyllä ehdottaisin tämän taksiuudistuksen vakavaa mietintää tai jopa sen perumista. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvien 2.—4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.