Viimeksi julkaistu 5.6.2021 21.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.2.2019 klo 14.04—15.28

8. Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa se-kä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 13/2018 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.