Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2020 vp Täysistunto Perjantai 27.11.2020 klo 13.00—13.13

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2020 pidettävään täysistuntoon.