Viimeksi julkaistu 17.12.2021 9.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 153/2021 vp Täysistunto Torstai 16.12.2021 klo 10.00—20.38

6. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2021 pidettävään täysistuntoon.