Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.11.2020 klo 14.01—18.34

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 223/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 223/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.