Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.11.2020 klo 14.01—18.34

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2020 pidettävään täysistuntoon.