Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2020 vp Täysistunto Maanantai 30.11.2020 klo 14.01—18.34

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 187/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 34/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2020 pidettävään täysistuntoon.