Viimeksi julkaistu 17.12.2021 16.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2021 vp Täysistunto Perjantai 17.12.2021 klo 10.00—14.55

5. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 3/2021 vp sisältyvien 1.-2. päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.