Pöytäkirjan asiakohta
PTK
155
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.2.2019 klo 16.01—20.03
16
Lakialoite laiksi tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Timo
Harakka
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Keskustelu
19.09
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite käsittelee ylipäänsä mielenkiintoista asiaa eli summaltaan pienen veroedun käsittelyä. Toisaalta, kannattaako kerätä, jos rahallinen hyöty keräämisestä on vähäinen; toisaalta, mitä tarkoittaa se, ettei kerättäisi, veronmaksun moraalin kannalta? Sinänsä mielenkiintoista, että SDP yleensä mielestäni kannattaa veronmaksumoraalin parantamista eikä sen heikentämistä.  
Tämä kyseinen aloite kuitenkin sisältää sellaisen erikoisen ideologisen lähtökohdan, että tässä tuetaan tai pyritään tukemaan nimenomaan sähköautoilua ideologisesti perustelematta sitä asiaperustein. Lisäksi toisin esille, että kun kuitenkin sähköautoilu tulee varmaan tuettuna tai tukematta väistämättä lisääntymään, niin vastaisuudessa tällaisen veroedun rahallinen merkitys ei kenties ole niin vähäinen kuin tässä aloitteessa nyt tänä päivänä tuodaan esille sen olevan. 
19.10
Toimi
Kankaanniemi
ps
Arvoisa puhemies! Tässä siis esitetään tuloverolain 64 §:n muutosta niin, että työnantajan työntekijälleen tarjoama sähköauton latausetu olisi työntekijälle verovapaata tuloa. Ymmärrän tämän aloitteen vähän siinä valossa, että sosiaalidemokraatit tulivat antaneeksi aika hulvattoman lupauksen nopeasta sähköautojen määrän kasvusta, ja jotta se voisi toteutua, niin kaikki pienetkin marjat on kerättävä maasta niin, että kansalaiset ja jopa työnantajat osallistuivat näihin talkoisiin.  
Esitys sinänsä on melko hyvä mutta tietysti lakialoitteena kuolee näihin vaaleihin, ja vaalien jälkeen sitten uusi hallitus miettii näitä kaikenlaisia porkkanoita, jotka verotuottoa vähentävät omalta osaltaan. Mutta tavoite on tietysti tietyllä tavalla kannatettava. 
19.11
Tarja
Filatov
sd
Arvoisa puhemies! Olemme kai yhdessä sitoutuneet siihen, että pyrimme ilmastonmuutosta hillitsemään, ja tiettyihin tavoitteisiinkin. Mutta toteaisin vain sen verran, että jos ollaan huolissaan niistä taloudellisista vaikutuksista, mitä tällä lailla on, jos sähköautoilu ikään kuin kasvaa voimakkaammin, niin eikö juuri ympäristöveroissa ole se idea, että saadaan ihmisten käyttäytymismuutos aikaiseksi, ja sitten kun se on saatu aikaiseksi, voidaan pohtia, onko se lainsäädäntö enää relevantti siinä vaiheessa.  
19.12
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Se juuri tässä onkin ongelmana, että jos lähdemme nyt verotuksellisin ja lainsäädännöllisin keinoin erityisesti pönkittämään sähköautoilua teknologiana emmekä ole teknologianeutraaleja, tulemme sen kysymyksen eteen, onko juuri sähköauto se keino, millä ilmastonmuutosta kaikkein parhaiten voidaan hillitä, koska kyllä se sähkökin jollain täytyy tuottaa, minkä se sähköauto käyttää, ja sähköauto täytyy valmistaa akkuineen päivineen, ja sekin kuormittaa ympäristöä.  
Näissä veroeduissa monesti tulee sellainen ajatus, että täytyykö tämä nyt olla verotettavaa, esimerkiksi joku pysäköintietu vaikkapa. Kuitenkin tosiasia on se, että pysäköinti on tänä päivänä hyvin kallista eri kaupungeissa ja sellaisen edun arvo voi olla jopa satoja euroja vuositasolla.  
19.13
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Lyhyesti tähän keskusteluun sähköautoihin liittyen vielä toteaisin, että jos tämä 750 000 sähköauton sanoisinko melko epärealistinen tavoite toteutuu, kyllä se totta tosiaan on niin, että totta kai se sähkö sitten varmaan aivan viime kädessä sieltä töpselistä tai latauspistokkeesta tulee mutta jollakin tavallahan se on tuotettava. Sitten miten se sähkö tuotetaan? Onko se ympäristöystävällistä vai ei, riippuu tietysti hyvin pitkälti tuotantotavasta. Ydinvoima on toki päästötön, mutta sitten jos tämä koko sähköautojen latauskapasiteetti, mikä nyt tähän 750 000 sähköautoon vaadittaisiin, toteutettaisiin ja se olisi yhtä aikaa käytössä esimerkiksi talviaikaan, niin sehän vaatisi sitten jopa kolmen uuden ydinvoimalan rakentamista. Se on kyllä aika kova vaatimus nytten kun ajattelee, että tämä Arevan ydinvoimalahanke, Olkiluoto, on ollut jo kymmenisen vuotta myöhässä, ja milloin se sitten valmistuu, valmistuuko se ensi vuosikymmenen alussa vai ei, jää nähtäväksi. Kustannukset ovat nousseet kyllä moninkertaisiksi alun perin suunniteltuun verrattuna.  
Sitten jos vielä ottaa huomioon sähköautojen akkujen valmistustavan — se on kyllä erittäin paljon luonnonvaroja kuluttavaa — niin katsoisin kyllä, että tämä sähköautokeskustelu ei ota läheskään kaikkia niitä faktoja huomioon, joita myös ympäristönäkökulmasta pitäisi miettiä.  
Vielä sen verran palaan tähän ydinvoimalakeskusteluun, että kun Suomi on jo nyt varsinkin pakkasilla kovasti tuontisähköstä riippuvainen, niin kyllähän siinä sähkön hinta välttämättä ja väistämättä nousisi, jos nämä sähköautot todella laajamittaiseen käyttöön tulisivat. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 8.4.2019 12.33