Viimeksi julkaistu 20.12.2021 19.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 155/2021 vp Täysistunto Maanantai 20.12.2021 klo 14.00

5. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Hallituksen esitysHE 216/2021 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-429/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 33/2021 vp. Asian käsittely keskeytettiin 17.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Siirrytään ensin pääluokkakohtaisiin äänestyksiin. — Ehdotan, että esitykset ja kannatukset tehdään eduskuntaryhmä kerrallaan. Ehdotan myös, että mahdolliset pöytäkirjaan otettavat edustajien korjaukset tehdään vasta kun koko pääluokka on äänestetty. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 146 ja 216/2021 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2022 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta hyväksyi talousarvioaloitteen TAA 266/2021 vp. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—265 ja 267—429/2021 vp hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 73/2021 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista.  

Talousarvioehdotuksen käsittelyssä on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle: 

Vilhelm Junnila ps Jari Koskelan ps kannattamana: ”Hallituksen talouspolitiikka kasvattaa vastuuttomasti valtion menoja ja vastuita tavalla, joka ei edistä suomalaisten kestävää hyvinvointia. Tulevaisuuden työllisyyttä ja osaamista vahvistavat uudistukset ovat jääneet tekemättä. Talouskasvua pitkällä aikavälillä kohentavia toimia ei ole esitetty. Pieni- ja keskituloisten ostovoiman kohentamiseksi ei ole tehty toimenpiteitä. Ilmastotoimien vaikutus on kasvattanut ja tulee edelleen kasvattamaan asumisen ja autoilun kustannuksia. Metsäpolitiikkamme on lipumassa kansallisista käsistä, ja keskeinen vientiteollisuutemme tukijalka on uhattuna. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut kansallisten etujen puolustamisessa sekä taloudenhoidossa eikä nauti eduskunnan luottamusta.” 

Sari Sarkomaa kok Sinuhe Wallinheimon kok kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallituksen velkaantumista kiihdyttävä linja sekä työllisyyspäätösten tekemättä jättäminen uhkaavat murentaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan pysyvästi. Me olemme huolissamme lupauksesta lopettaa tulevien sukupolvien kustannuksella eläminen. Jatkuvaan velkaan perustuva politiikka vaarantaa Suomen kyvyn vastata ilmastonmuutoksen asettamaan uhkaan. Hallitus ei ole kyennyt kantamaan vastuuta ja tekemään arvovalintoja kestävän tulevaisuuden puolesta. Eduskunta toteaa, että hallituksen jatkuvaan velkaantumiseen perustuva hyvinvointipalvelut vaarantava politiikka on epäonnistunutta eikä hallitus nauti eduskunnan luottamusta.” 

Sari Essayah kd Päivi Räsäen kd kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallituksen sosiaali- ja terveys- sekä talous- ja työllisyyspolitiikka eivät ole kestävällä pohjalla. Terveydenhuollon kestävyyteen tulisi kiinnittää huomiota etupainotteisesti purkamalla hoitojonot ja pitämällä huolta terveydenhuollon henkilökunnan jaksamisesta. Koronan aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi hallituksen olisi pitänyt päivittää ohjelmansa ja perua sellaiset uudistukset, jotka lisäävät julkisen talouden alijäämää pitkällä aikavälillä. Pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden. Hallituksen päätökset kiristävät yritysten sekä asumisen ja liikkumisen kustannuksia sekä lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta heikentäen erityisesti maaseudun väestön asemaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.” 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Sari Essayahin ehdotuksesta Sari Sarkomaan ehdotusta vastaan, jonka jälkeen voittaneesta Vilhelm Junnilan ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Sari Sarkomaan ehdotus ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 32; poissa 51
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sari Sarkomaan ehdotuksen.  
2) Vilhelm Junnilan ehdotus ”jaa”, Sari Sarkomaan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 26; poissa 51
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vilhelm Junnilan ehdotuksen. 
3) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Vilhelm Junnilan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 56; poissa 50
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.