Viimeksi julkaistu 20.12.2021 20.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 155/2021 vp Täysistunto Maanantai 20.12.2021 klo 14.00—18.30

8. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 3/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. päätösehdotuksen. Päätösehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.