Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

19.  Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain 2 ja 14 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 70/2020 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
22.00 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Sipilän hallitus poisti vuoden 2016 alusta keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen. Ennen tätä korvauksen poistamista keliakiakorvauksen määrä oli 23 euroa 60 senttiä kuukaudessa. Täytyy muistaa, että keliakiakorvauksen saajia on Kelan tilastojen mukaan yli 30 000. Ruokavalio on keliaakikon ainoa lääke, ja sen vuoksi mielestämme se gluteeniton ruokavalio ja sen korvaaminen tulisi rinnastaa lääkärin määräämään lääkehoitoon ja näin palauttaa keliaakikoiden ruokavaliosta tuleva korvaus. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 13. asiakohdassa]