Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

21.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 72/2020 vpPeter Östman kd ym. 
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 21. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
22.03 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakialoite on edustaja Östmanin ensimmäisenä allekirjoittama. Se on osa vaihtoehtobudjettiamme.  

Esitämme, että kotitalousvähennys palautettaisiin samalle tasolle, jolla se oli vielä vuonna 2019. Tällä aloitteella tavoittelemme sitä, että kotitalouksissa tehtävää työllisyyttä ja työtä kannustettaisiin ja samalla tällä voitaisiin torjua myös harmaata taloutta. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 13. asiakohdassa]