Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2020 vp
Peter Östmanin muutosehdotus
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 12/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

8 § 

Peter Östman kd 

Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen, että eduskunta hyväksyy 8 §:ää koskevan pykäläehdotuksen sen sisältöisenä kuin se on monistettuna jaettu kansanedustajille. 

Päivi Räsänen kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä. 

Peter Östman ehdotti Päivi Räsäsen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Peter Östmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 24; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 198/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.