Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 202/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon.