Viimeksi julkaistu 17.10.2022 9.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

6. Keskustelualoite  kristillisdemokraattisen  eduskuntaryhmän  vaihtoehtobudjetista vuodelle 2021

KeskustelualoiteKA 8/2020 vp
Keskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Päiväjärjestyksen 6. asiana on kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti. 

Keskustelu
18.41 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Täällä on jo todellakin hyvin käyty tätä keskustelua, mutta haluan nostaa esiin vielä pari asiaa, joita en pystynyt tuon debatin aikana selventämään. 

Täällä kysyttiin kristillisdemokraattien ilmastopolitiikasta, ja meillähän on tässä ehdotus, jolla palautettaisiin Ilmastorahastolle annettu lisäpääoma ja lakkautettaisiin tämä Vaken Ilmastorahasto, ja sillä tavoitellaan 300 miljoonan euron säästöä. Perustelen tätä sillä, että valtioneuvoston kanslia ja työ- ja elinkeinoministeriöhän asettivat viime vuonna selvitysmiehen laatimaan selvitystä valtion sijoitus- ja kehitysyhtiöiden rooleista, ja selvitysmies suositteli, että Vake Oy liitettäisiin Suomen Teollisuussijoitukseen ja että Vakelle annettu pääoma palautetaan valtiolle. Kyllä tämä Vaken toiminta osoittaa, että valtion sijoitusyhtiö on väärä tapa luoda uusia innovaatioita ja kehittää yritystoimintaa, eikä valtion tehtävä ole toimia riskisijoittajana vaan luoda vakaa toimintaympäristö yksityiselle sektorille. Mielestämme ilmastotoimia voidaan tukea panostamalla lisää varoja tki-toimintaan. 

Jos vielä näitä ilmastotoimia ryhmämme vaihtoehdossa katsotaan, niin esimerkiksi tämä hedelmien ja vihannesten veronkevennyshän suosisi nimenomaan kasvispitoisen ruoan kulutusta ja olisi siltä osin myös ilmastomyönteinen toimi. 

Sitten toinen asia: Kysyttiin tästä Sitran pääoman tulouttamisesta, joka tässä vaihtoehdossamme toisi 100 miljoonaa euroa tällaisena kertaluontoisena lisänä. Valtiovarainministeri Vanhanen täällä tulkitsi, että katsoisimme tämän jonkinlaiseksi pysyväksi rahoitukseksi, mutta nimenomaan näin ei ole, vaan on kysymys luonnollisesti kertaluontoisesta toimesta, jonka myös käyttäisimme vain ensi vuoden osalta kertaluontoiseen kohteeseen, eli käyttäisimme tästä saadut varat yritysvetoisten kehityshankkeiden rahoittamiseen. 

18.44 
Joakim Strand :

Arvoisa puhemies! En halua tätä debattia pitkittää, vaan ihan muutama lyhyt kommentti tähän, mitä tulee Vakeen ja Ilmastorahastoon. On totta, että sillä on nyt näytön paikka, mutta itse toivon ja uskon, että se voi olla hyvä vivuttamaan nimenomaan uusia teknologioita ja energia- ja ympäristöteknologian sentyyppisiin järjestelmätason ratkaisuihin, jotka eivät synny automaattisesti markkinoilla. Se ei aina vain riitä, että luodaan yleisesti stabiilit toimintaedellytykset, koska monta kertaa markkinat itsessään vastustavat innovaatioita, koska he elävät sillä bisneksellä, mitä heillä on, eikä sillä, mitä on ehkä viiden tai kymmenen vuoden päästä. Eli tarvitaan sellaista vipua, mutta sen tulee olla fokusoitua ja myös sellaista, että se tuo yksityisiä tki-panostuksia sinne rinnalle, elikkä käytännössä tuetaan sellaista, mikä ei muuten lähtisi käyntiin. Tämähän on se iso kysymys koko tämän EU:n elpymispaketin osalta, että pystymmekö me luomaan tarpeeksi edellytyksiä myös yksityisille tki-investoinneille. 

Sitten Sitrasta vain mainitsen, että Sitrahan itse päätti tasan vuosi sitten pääomittaa korkeakouluja, oliko se 100 miljoonalla eurolla. Aika hyvä siivu sekin. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asian käsittely päättyi. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 4. asiakohdassa]