Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2020 vp Täysistunto Torstai 3.12.2020 klo 16.00

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 183/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.