Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 157/2020 vp Täysistunto Torstai 3.12.2020 klo 16.00

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 37/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 231/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.