Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 25/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2020 pidettävään täysistuntoon.