Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 225/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 42/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2020 pidettävään täysistuntoon.