Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2020 vp Täysistunto Perjantai 4.12.2020 klo 13.00—13.27

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 129/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 39/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

5 § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa puhemies! Teen kokoomuksen vastalauseeseen liittyvän muutosehdotuksen. 

Paula Risikko kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Mia Laiho ehdotti Paula Risikon kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

7 c § 

Mia Laiho kok 

Arvoisa rouva puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen. 

Paula Risikko kok 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Laihon tekemää esitystä. 

Mia Laiho ehdotti Paula Risikon kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 129/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.