Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 159/2020 vp Täysistunto Maanantai 7.12.2020 klo 13.59

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 200/2020 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.