Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 159/2020 vp Täysistunto Maanantai 7.12.2020 klo 13.59—18.43

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 25/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään nyt päiväjärjestyksen 11. asia. Tässä käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 25/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
17.03 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämä esitys koskee poliisilain muuttamista nimenomaan suojelupoliisin osalta. Suojelupoliisin valvontahan tuli eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan vastuulle, ja itsekin tuon valiokunnan jäsenenä nyt haluan vain lyhyesti tätä kommentoida. 

Tässä lakiesityksessä lisätään suojelupoliisin päällystöön kuuluvaa poliisimiestä koskeva maininta eräisiin lainkohtiin, joihin se on ilmeisen epähuomiossa jäänyt lisäämättä siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön yhteydessä, joka tuli voimaan kesäkuussa 2019. Tässä yhteydessähän suojelupoliisilta poistettiin esitutkinta- ja pakkokeinotoimivaltuudet, mikä oli hyvin johdonmukaista. Siviilitiedustelulainsäädännön voimaantulon jälkeen kävi ilmi, että maininta suojelupoliisin päällystöön kuuluvasta poliisimiehestä on todellakin epähuomiossa jäänyt puuttumaan eräistä poliisilain luvun säännöksistä, joihin se alun perin oli tarkoitus lisätä, ja tämä on aiheuttanut epäselvyyksiä käytännön tilanteissa muun muassa tuomioistuimissa. 

Tämän lain korjaaminen on tärkeää, jotta suojelupoliisin päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä on tosiasialliset mahdollisuudet myös suoriutua salaiseen tiedonhankintaan liittyvistä virkatehtävistä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 166/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.