Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 159/2020 vp Täysistunto Maanantai 7.12.2020 klo 13.59—18.43

26.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2020 pidettävään täysistuntoon.