Pöytäkirjan asiakohta
PTK
160
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.2.2019 klo 13.04—13.33
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 12/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.2.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
47 § 
Leena
Meri
ps
Arvoisa puhemies! Esitän, että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena, mutta 47 §:ään tehdään jättämäni vastalauseen mukaisesti muutosehdotus eli tasoitusperuste pidetään neutraalina, sote-uudistuksen mukaisena eikä anneta Ahvenanmaalle ylimääräistä korotusta. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Meren tekemää erinomaista esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Leena Meri on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Leena Meren ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 15; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 320/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.2.2019 15.24