Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 161/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2020 klo 14.00—15.41

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 129/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2020 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 7.12.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Paula Risikko Matias Marttisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 129/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Paula Risikon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.