Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 163/2020 vp Täysistunto Perjantai 11.12.2020 klo 13.01

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 185/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 185/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.