Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 164/2018 vp Täysistunto Perjantai 22.2.2019 klo 13.00—13.32

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 313/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2019 pidettävään täysistuntoon.