Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 164/2020 vp Täysistunto Lauantai 12.12.2020 klo 9.59—13.03

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2020 pidettävään täysistuntoon.