Viimeksi julkaistu 25.1.2022 15.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 164/2021 vp Täysistunto Tiistai 25.1.2022 klo 13.45—14.02

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 39/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.1.2022 pidettävään täysistuntoon.