Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 165/2020 vp Täysistunto Maanantai 14.12.2020 klo 14.00

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 220/2020 vp sisältyvien 1.—46. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.