Pöytäkirjan asiakohta
PTK
166
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.08—17.56
16
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi  ja  siihen  liittyviksi  laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen  sopimuksen  hyväksymiseksi  ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2018 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.9.2020 13.04