Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 169/2018 vp Täysistunto Maanantai 4.3.2019 klo 12.04—16.20

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain  ja  valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 21/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon.