Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 169/2018 vp Täysistunto Maanantai 4.3.2019 klo 12.04—16.20

19.  Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta  annetun  lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

LakialoiteLA 84/2018 vp
KansalaisaloiteKAA 1/2018 vp
LakialoiteLA 18/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2019 pidettävään täysistuntoon.