Pöytäkirjan asiakohta
PTK
170
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 5.3.2019 klo 14.11—18.22
14
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen  liittyviksi  laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen  hyväksymiseksi  ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön TaVM 38/2018 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 201/2018 vp tarkoitetun tavaramerkkioikeudesta Singaporessa 16. päivänä maaliskuuta 2006 tehdyn Singaporen sopimuksen sekä sen 22 §:ssä tarkoitetut soveltamissäännöt. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 201/2018 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.9.2020 13.29