Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 170/2018 vp Täysistunto Tiistai 5.3.2019 klo 14.11—18.22

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien  valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 167/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 43/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.3.2019 pidettävään täysistuntoon.