Pöytäkirjan asiakohta
PTK
171
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.3.2019 klo 14.13—16.30
16
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  liikenne-  ja  potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 1.10.2020 13.01