Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 171/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 6.3.2019 klo 14.13

2.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi rikoslain  ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 231/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 21/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 21/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

8 a § 

Ville Tavio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.  

Leena Meri ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ville Tavio on Leena Meren kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  

Selonteko hyväksyttiin.  

Mietintö "jaa", Ville Tavion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 15; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

8 b § 

Ville Tavio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen, että pykälä poistetaan.  

Leena Meri ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ville Tavio on Leena Meren kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  

Selonteko hyväksyttiin.  

Mietintö "jaa", Ville Tavion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 15; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 231/2018 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.