Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 175/2018 vp Täysistunto Tiistai 12.3.2019 klo 12.00—14.44

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  ampuma-aselain,   vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.3.2019 pidettävään täysistuntoon.