Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 176/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon  tiedonhallinnasta  sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 284/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 38/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.